FT-82 Sediment Filtre

//FT-82 Sediment Filtre

FT-82 Sediment Filtre

Kategoriler:

Açıklama

Cihazın girişinde bulunan mikro filtreden geçen su, çamur gibi kaba partüküllerden temizlenir. Sistemin içinde yer alan ve polipropilen yapıya sahip mikro filtre pas, asbest gibi tortuları tutar. Suyu berrak ve temiz bir hale getirir.

Sularda bulunabilecek kaba partiküller içinde organik ve inorganik maddeleri ihtiva ederler. Bu maddeler suda bakteriyolojik oluşumu destekler.

Sularda bakteri oluşumu tifo, dizanteri, sarılık, kolera vb. bulaşıcı hastalıklara yol açmaktadır.